ประกาศห้ามนักศึกษาและพนักงานในมหาลัยไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ประกาศห้ามนักศึกษาและพนักงานในมหาลัยไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มหาวิทยาลัยจุฬา ประกาศห้ามนักศึกษาและพนักงานในมหาลัยไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยจุฬาได้ออกมาประกาศให้กับคนในองค์กร รวมถึงนักศึกษาสามารถที่จะหยุเรียนหรือไม่ต้องมาทำงานตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ปี 2020 ได้โดยจะไม่เอาวันที่นักศึกษาหรือพนักงานในองค์กรหยุดมานับเป็นวันลาให้เพื่อเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาออกมาเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเชื้อไวรัสนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดออกไปหลายประเทศของโลกและยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้เลย ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจุฬาจึงได้ออกแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนี้ออกมา เพราะไม่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาและพนักงานที่ทำงานในมหาวิทยาลัยต้องติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมาอีกครั้งเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งนี้โดยได้มีการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยจุฬา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2020  เรื่องขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ซึ่งในเอกสารการประกาศขอความร่วมมือนั้นได้มีการระบุเอาไว้ว่า จากการที่ทางมหาวิยาลัยจุฬาได้มีการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยสามารถหยุดงานและหยุดเรียนในช่วงนี้ได้นั้นซึ่งประกาศนี้ได้มีการแจ้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนมกราคม ปี 2020 

ในตอนนี้มีการตรวจพบว่าโรคไวรัสชนิดนี้ยังมีการแพร่ระบายอย่างมากและยังแพร่ระบาดไปอีกหลายประเทศซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้และที่สำคัญมีคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้กันเป็นจำนวนมากแล้ว และยังคงมีข้อมูลว่าคนในหลายประเทศยังมีการติดเชื้อไวรัสนี้กันอย่างต่อเนื่อง และมีหลายคนทีต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสที่กำลังมีการระบาดอย่างหนักในขนาดนี้ ทางมหาวิทยาลัยจุฬา จึงต้องขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกท่าน งดการเดินทางไปต่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศที่มีรายชื่อความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยมีกำหนดการห้ามเดินทางในช่วงวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จนถึงวันที่ 19 เดือนเมษายน ปี 2020 ซึ่งถ้าหากใครที่เคยขออนุญาติเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคไวรัสชนิดนี้เอาไว้ก่อนแล้วและได้รับการอนุมัติไปแล้วของให้ทำการเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนโดยให้เลือนไปเดินทางหลังวันที่ 19 เดือนเมษายน ปี 2020 เลย

และส่วนใครที่ทำการเลือนการเดินทางแล้วมีค่าใช้จ่ายสามารถนำเงินนั้นมาเบิกกับทางมหาลัยได้ตามบิลจริง ซึ่งทั้งนี้ทางมหาลัยยังได้ระบุประเทศที่ห้ามไปในช่วงนี้เอาไว้ด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ae sexy