การถูกตีตราที่เกิดขึ้น

การถูกตีตราที่เกิดขึ้น ความอัปยศในที่สาธารณะขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขถูกมองว่าย้อนกลับได้หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถย้อนกลับได้มีแนวโน้มที่จะถูกตีตรามากขึ้น (Jones et al., 1984) การฟื้นตัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาในหมู่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการพนัน (Abbott, Williams, & Volberg, 2004; Slutske, Blaszczynski, & Martin, 2009)

ดังนั้นผู้ที่ไม่ฟื้นตัวจากการเสพติดอาจถูกตัดสินให้เข้มงวดมากขึ้น อีกเงื่อนไขหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการตีตราคือการติดต่อกับประชากรที่ถูกตีตรา งานศึกษาบางงานยืนยันว่ามีการติดต่อเพิ่มขึ้น (Corrigan et al., 2012; Dhillon et al., 2011) ในขณะที่การศึกษาอื่นไม่พบความสัมพันธ์ (Horch & Hodgins, 2008)

การตีตราที่รับรู้ถือเป็นการรับรู้ถึงการตีตราในที่สาธารณะ หรือความเชื่อที่ว่าผู้อื่นได้ผ่านการตัดสินและถือเอาความคิดที่ตีตราหรือแบบแผนเกี่ยวกับสภาพการณ์หนึ่ง (Barney, Griffiths, Jorm, & Christensen, 2006) คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการพนันรวมอยู่ในการสำรวจที่ดำเนินการในออสเตรเลีย (N = 203) เห็นด้วยว่าประชาชนทั่วไปคิดว่าปัญหาการพนันเป็นความผิดของบุคคล เกี่ยวกับกระบวนการสร้างตราบาป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าตามความเห็นของประชาชนทั่วไป

นักพนันที่มีปัญหาคือผู้ติด คนอื่นอาจมองว่าพวกเขาขาดความรับผิดชอบและรู้สึกโกรธต่อนักพนันที่มีปัญหาและดูถูกพวกเขา (Hing, Russell, Nuske, & Gainsbury, 2015) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 44 คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาการพนันเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความเชื่อว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการพนันถือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องการพนันในแง่ลบอย่างมาก มากกว่าครึ่งรู้สึกว่าคนอื่นตัดสินเพราะการพนัน ผู้เข้าร่วมบางคนสามารถอธิบายประสบการณ์จริงได้ แต่ส่วนใหญ่พูดได้เฉพาะความรู้สึกกลัวที่จะถูกตัดสินโดยทั่วไปเท่านั้น (Hing, Nuske, Gainsbury, & Russell, 2015)

ตีตราตนเอง การตีตราตนเองถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการที่บุคคลที่มีสภาพถูกตราหน้ารับรู้ถึงการตีตราในที่สาธารณะ เห็นด้วยกับแบบแผนเหล่านั้น และรวมเข้าด้วยกันโดยนำไปใช้กับตัวเขาเอง (Corrigan, Larson, & Kuwabara, 2010) เงื่อนไขนี้เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการถูกตีตราและศักยภาพของความเชื่อเชิงลบและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสภาพที่ถูกตีตราภายใน (Hing, Nuske, Gainsbury, Russell, & Breen, 2016; Hing & Russell, 2017a; Pryor & Reeder, 2011) . ความเชื่อที่ตีตราตนเองลดความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง

และการรับรู้คุณค่าทางสังคมในตนเอง (Corrigan, 2004; Hing & Russell, 2017a, 2017b; Horch & Hodgins, 2015; Watson, Corrigan, Larson & Sells, 2007) ผู้ที่มีความผิดปกติในการพนันแสดงภาพตัวเองโดยใช้คำดูถูก เช่น “เขินอาย” “อ่อนแอ” “โง่เขลา” “รู้สึกผิด” “ผิดหวัง” หรือ “สำนึกผิด” (Carroll et al., 2013; Hing, Nuske, et al., 2558).

กลยุทธ์การเผชิญปัญหา คนที่ถูกตีตรามีการตอบสนองมากมายต่อแรงกดดันที่เกิดจากสถานะทางสังคมที่ลดคุณค่าของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรม (Holohan, Moos, & Schaefer, 1996; Miller & Kaiser, 2002) ผู้คนมักตอบสนองต่อการตีตราหลายครั้ง และคำติชมจากคำตอบหนึ่งอาจเปลี่ยนคำตอบถัดไป ในขณะที่สามารถใช้กลยุทธ์หลายอย่างพร้อมกันได้ (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, & Wadsworth, 2001) ลิงค์และคณะ (2004) อธิบายกลไกการเผชิญปัญหา 5 ประการเพื่อจัดการกับการตีตรา การซ่อนสภาพที่เป็นปัญหา การหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสนับสนุน การให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับสภาพการณ์ ท้าทายอคติและการเลือกปฏิบัติ และการรับรู้ที่ห่างไกลจากกลุ่มที่ถูกตีตรา

 

สนับสนุนโดย.  สล็อต joker ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้นต่ำ