เด็กและเยาวชน กับสังคมปัจจุบัน

เด็กและเยาวชน

ครอบครัวคนไทยสมัยก่อนเป็นครอบครัวขยาย คนในชุมชนต่างมีอาชีพทำไร่ทำนา พ่อแม่แบกจอมจูงความออกไปทำงานในสวนไร่สวนนา ทิ้งลูกไว้ให้ปู ย่า ตา ยาย ช่วยเลี้ยงและดูแลสั่งสอนอบรมอยู่ทุกวัน เด็กและเยาวชน ที่โตมาก็จะรู้จักการประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมแต่ก่อน เช่น คนในหมู่บ้านมีของมีอาหารก็แบ่งปัน

มีการทำกับข้าวส่งอาหารข้ามรั้วบ้านให้กันและกัน ยกมือไหว้ทักทายกันทำให้สังคมท้องถิ่นอยู่กันฉันพี่น้อง เวลาทุกเช้าเย็นหรือเวลาไหนที่ว่างๆสมาชิกในครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ล้อมวงกินข้าว พูดคุยกันปรึกษาเรื่องที่ได้ประสบพบมา มีเรื่องราวอะไรดีๆที่เป็นคติสอนใจพ่อแม่ ปู ย่า ตา ยาย ก็จะนำมาเล่าให้ลูกหลานฟัง เป็นการสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกอบอุ่นใจให้แก่เด็กๆ

แต่มาปัจจุบันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยมและเทคโนโลยี สภาพสังคมและวิถีชีวิตของประชากรก็เปลี่ยนไปจากเดิม การกระทำของเด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่ภาวะเสื่อมถอย จากหลายสาเหตุและหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง  หลักๆก็มาจากสถาบันครอบครัว

เพราะครอบครัวไทยแต่ก่อนเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวจึงมีแต่ พ่อแม่ ลูกๆ อยู่ด้วยกันเท่านั้น ไม่มี ปู่ ย่า ตา ยาย มาอยู่ด้วยเหมือนแต่ก่อนเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูก เพราะต้องออกไปทำงานแต่เช้ากลับมาก็ค่ำมืด พ่อแม่จำเป็นต้องจ้างคนมาเลี้ยงดูเด็กๆ

ความใกล้ชิดกลับความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่กับลูกก็จะขาดหายไปและแน่นอนคนในครอบครัวจะเลี้ยงดูลูกหลานได้ดีกว่าจ้างคนมาเลี้ยงอยู่แล้ว และถ้าเด็กๆอยู่กับคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ก็จะได้รับความรักความอบอุ่นด้วย ส่วนเด็กที่เกิดในครอบครัวมีฐานะ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะเลี้ยงตามใจลูกหลาน ใช้เงินเลี้ยงลูก ตามใจสารพัด ไม่เคยขัดใจลูกสักครั้งเดียว

และเด็กที่มาจากครอบครัวปานกลางจะใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับมือถือ เล่นแต่เกมส์ เล่น Facebook Line แชทหาเพื่อนไม่สนใจกับสังคมรอบข้าง จนกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และยังเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมาก จะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน

ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อและด้อยโอกาสในสังคมเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่น มักจะหาอะไรมาเติมเต็มให้กับตัวเอง เช่น มั่วสุม ติด เกม ติดยาเสพติดหรือการพนัน เมื่อไม่มีเงินเพื่อซื้อยาหรือเล่นการพนันก็จะหาวิธีก่ออาชญากรรม ลักขโมย จี้ปล้น เพื่อให้ได้เงินมา

เห็นไหมละว่าเด็กและเยวชนไทยถูกหล่อหลอมให้ยึดติดกับค่านิยม มีพฤติกรรมการกินการอยู่ฟุ้งเฟ้อ มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตด้วยความทันสมัยด้วยการใช้สินค้ายี่ห้อราคาแพง มีระดับ แต่งตัวตามแฟชั่นเลิศหรู เดินเที่ยงแต่ห้าง นอนดึกตื่นสาย ขาดเรียนหนีเรียน ชอบก่อเรื่องและชอบทำความวุ่นวานให้แกคนอื่น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโนสด