ครม.เคาะมาตรการเยียวยาโควิดระลอก3

วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อหาลือเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในรอบที่3นี้ในที่ประชุมก็จะพูดถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งด้านมาตรการด้านการเงิน เพื่อน้ำเงินช่วยเหลือลูกหนี้มาตรการด้านภาษีทั้งการลดภาษีและการขยายกำหนดเวลาต่างๆมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยา พรก. กู้เงินทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยที่โครงการคนล่ะครึ่งทั้งสองครั้งที่ผ่านมา และยังรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการที่ยังคงใช้กันอยู่อย่างโครงการเราชนะ แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลต่อสภาพการเงินของคนในประเทศออไปเป็นวงกว้างมากจึงต้องมีการคิดอย่างรอบครอบ

และยังมีแนวทางอื่นๆที่จะสามารถทำได้ทันทีเพื่อให้ทันต่อสถานะการเร่งด่วงของประชาชนเช่น มาตรการด้านการเงินมาตรการด้านสินเชื่อ และมาตการการลดหย่อยภาษีต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชน รวบไปถึงสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นต่อช่วงยากลำบากแบบนี้ด้วย

นายกก็สั่งในที่ประชุมว่ามาตรการอะไรที่ดำเนินการได้ทันทีขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้าสู่ในที่ประชุม ครม. ในวันนี้ได้เลย

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแถลงมาตรทั้งหมดหลังการประชุมฉะนั้นวันนี้หลังการประชุม ครม. ก็มีเรื่องราวที่เราจะต้องติดต่อกันและทางรัฐบาลเขาจะช่วยเหลือหากจะช่วยเหลือในตอนที่โควิดกำลังระบาดอยู่ยังไม่ซาถือว่าเร็วมากแต่จะช่วยเหลืออะไรแล้วจะได้ผลหรือว่าช่วยมากช่วยน้อยอย่างไรนั่นติดตามดู

โดยมาตรการหนึ่งที่อาจจะถูกนำเอามาใช้ก็คือการลดค่าใช้ฟ้ามีรายงานมาด้วยว่าทาง สสช. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเอาข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเรื่องมาตรการลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา2เดือนก็คือ เดือนพฤษภาคม และ เดือน มิถุนายน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ดังนั้นถ้าหากลดในสองเดือนนี้ก็จะใช้งบประมาณ8,000กว่าล้านบาทก็เป็นงบของ พรก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทๆ แนวทางก็หน้าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันกับการช่วยเหลือในช่วงโควิดระบาดในระลอกที่2ใช้ค่าไฟฐานของเดือนเมษายนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์ในการคำนวณออกมาว่าเราจะต้องเสียอะไรเท่าไหร่อย่างไร

นอกจากนี้สถานการภาพรวมของประเทศไทยทางคุณหมอโอภาสอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าอีกภายในประมาณสัก1-2สัปดาห์ตัวเลขของคนที่ติดเชื่อนั้นจะดีขึ้นคุณหมอให้สังเกตว่าตอนนี้ถ้าคุณไปดูตามต่างจังหวัดตัวเลขของผู้ติดเชื่อก็เริ่มที่จะลดน้อยลง

แต่ถ้าควบคุมในส่วนกลางได้ก็คือกรุงเทพและก็ปริมณฑลตัวเลขของภาพรวมทั้งหมดของไทยนั้นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดคุณหมอยังได้กล่าวอีกว่าตอนนี้ได้มีผู้รักษาหายเพิ่มมากขึ้นอัตราการรักษาหายมากกว่า95%

 

 

สนับสนุนโดย.    ae บาคาร่า